Groene Zorginitiatief

Perspectief 2020, het hervormingsplan voor de sector “personen met een handicap in Vlaanderen” zijn al jaren een nieuwe “visie” binnen het zorglandschap aan het bepalen.

Sinds 1 januari 2017 kan er zo met een persoonsvolgende budget dagbesteding aangekocht worden bij o.a. een geregistreerde Groene Zorginitiatief.

“Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) vergunde zorgaanbieders.

Een Groene Zorginitiatief is een initiatief van een bedrijf, vereniging of particulier waarin activiteiten van land- of tuinbouwproductie of andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, deel uitmaken van de dagactiviteiten voor mensen uit kwetsbare groepen. De activiteiten gebeuren onder begeleiding.

Groene Zorginitiatieven zijn zorgboerderijen, dierenasielen, dierenpensions, en/of belevingshoeves waar mensen met en zonder beperking samen kunnen (be)leven, werken en ontspannen. De hoeve heeft een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie.