Stappen

Het verhaal in de praktijk? 

Rome was niet gebouwd op een dag. Dit verhaal dus zeker ook niet. 

Aangezien ik nog voltijds werk, zullen er in de beginperiode enkel na mijn uren en in het weekend mogelijkheden zijn om dit op te starten. Naargelang de interesse groeit en er meer personen hun weg ernaartoe vinden, zal dit uitgebreid worden in samenspraak met mijn huidige werkgever. 

Het is uiteraard mijn doel om hier mijn voltijds werk van te maken, maar hoe snel dat dit kan gebeuren hangt af van veel factoren. Langzaam opbouwen dus. Uiteraard zal ik hier op tijd over communiceren. 

Wat de werking zelf betreft; ik heb hier een beknopte weergave gegeven van hoe IK dit zie. Hoe het in de praktijk eruit zal zien hangt ook hier af van heel wat factoren en de ideeën van diegenen die zich hier aansluiten. Hoe wij samen tot een uiteindelijk doel en afspraken komen zal de tijd uitwijzen.