Groen Zorginitiatief

Perspectief 2020, het hervormingsplan voor de sector “personen met een handicap in Vlaanderen” zijn al jaren een nieuwe “visie” binnen het zorglandschap aan het bepalen.

Sinds 1 januari 2017 kan er zo met een persoonsvolgende
budget dagbesteding aangekocht worden bij o.a. een geregistreerde Groene
Zorginitiatief.

“Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) vergunde zorgaanbieders.

Een Groene Zorginitiatief is een initiatief van een bedrijf, vereniging of particulier waarin activiteiten van land- of tuinbouwproductie of andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, deel uitmaken van de dagactiviteiten voor mensen uit kwetsbare groepen. De activiteiten gebeuren onder begeleiding.

 

Dit kan zijn zorgboerderijen, dierenasielen, dierenpensions, en/of belevingshoeves zijn waar mensen met en zonder beperking samen kunnen (be)leven, werken en ontspannen. De hoeve heeft een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie.

WAT IS ‘GROENE ZORG’?

 

Groene Zorg zijn alle mogelijke activiteiten voor een brede waaier van kwetsbare groepen waarbij, in een vrijwillig kader en onder begeleiding, een groene werkomgeving wordt benut met het oog op beleving, dagbesteding, time-out of begeleiding tot een arbeidstraject, waarbij:

 • een holistische visie op hulp- en zorgverlening de zorgvorm schraagt en de praktische werking onderbouwt,
 • de waarden van harmonie, verbondenheid en empowerment centraal staan,
 • de meerwaarde ligt in de vermaatschappelijking van de zorg.

In veel gevallen vindt de Groene Zorg plaats op een actief land- of tuinbouwbedrijf dat samenwerkt met een welzijns- of zorgvoorziening. In dat geval spreken we van een ‘zorgboerderij’.

Maar ‘Groene Zorg’ is ruimer dan dat.

‘Groene Zorg’ in zijn brede betekenis, benadrukt de meerwaarde die de omgang met planten en dieren kan bieden aan de klassieke zorgverlening. Groene Zorg legt de nadruk op een vraaggedreven zorgverlening in een ‘groene’ context. Daarbij zijn de specifieke zorgvragen van elke zorgdoelgroep en van elke individuele persoon, steeds het uitgangspunt. Groene Zorg doet een sterk appel op de motivatie en de sociale bewogenheid van de begeleider van de activiteiten.

 

 

Samen ervaren wij wat de sterktes en zwaktes van de persoon in kwestie zouden kunnen zijn. Anders dan bij de meeste Groene zorginitiatieven vertrekt NatHumAni vanuit een veel ruimere holistische visie.

Zichzelf mogen uitdagen en toelaten om dit te mogen doen is hierbij de sleutel en dit verloopt via bewustwording, connectie, groei en persoonsontwikkeling. 

 • Door Bewustwording

Het ik/lichamelijke, het emotionele en jouw eigen draagkracht aanvoelen.

 • Door Connectie

Verbinding maken met de dieren en de natuur staan centraal.

 • Door Groei en Persoonsontwikkeling

Positieve ervaring opdoen, waardering ervaren, eigen kwaliteiten ontdekken en een vertrouwensband leren opbouwen. Zelfkennis en ontwikkeling van sociale vaardigheden, zelf leren en durven doen.

Aanbod

 • Educatieve, veilige belevingsomgeving
 • Educatieve vormingsprojecten (o.a lesmateriaal over dierenwelzijn/natuur/biodiversiteit)
 • Inclusieve Groene Zorg
 • Zintuigelijke en belevingsgerichte activiteiten
 • Verzorging dieren
 • Ecologische crea-activiteiten
 • Ecologische workshop
 • Compostverwerking
 • Duurzaam omgaan met de natuur (o.a. door Permacultuur)
NatHumAni richt zich in eerste instantie naar iedereen met een “rugzak” en/of een vraag naar duurzame, educatieve, recreatieve, inclusieve, zintuigelijke belevingen.
 • Personen met een (fysieke en mentale) beperking
 • Maatschappelijk kwetsbare groepen
 • Langdurig werklozen
 • Volwassenen met psychische klachten
 • Jongeren uit bijzondere jeugdzorg
 • Jongeren met een GES-problematiek (gedrags- en emotionele stoornis)
 • Jongeren in een NAFT-traject (Naadloze Flexibele Trajecten)
 • Scholen
 • Jeugdbewegingen
 • Sociale organisaties
 • Andere geïnteresseerden
De afstand tussen mens en natuur is vandaag de dag groter dan ooit.

Om die afstand te verminderen richt NatHumAni zich op de natuur, mens en dier om de verbinding terug te maken

De wetenschap heeft aangetoond dat tijd in de natuur stress vermindert, de hartslag verlaagt, het cortisolgehalte naar beneden brengt, ontstekingsremmend werkt, het immuunsysteem versterkt, de stemming en het concentratievermogen verbetert, creatiever maakt, energie geeft en ons vrijgeviger en empathischer maakt.

Alsook krijg je door de verbinding te leggen andere positieve invloeden:

 • Weerbaarheid en draagkracht
 • Bewustwording
 • Negatieve spiraal en sociale isolement doorbreken
 • Activering
 • Zelf een “zorgfunctie” uitoefenen, waardoor een positief zelfbeeld vergroot wordt)
 • Mentaal welbevinden
 • Persoonsontwikkeling (versterkend, positieve vaardigheden ontdekken)
 • Eigen draagkracht vinden
 • Prikkels en sfeer ontdekken
Individuele zorgvraag

Bij NatHumAni wordt veel zorg gegeven aan de individuele vraag op tempo van de persoon in kwestie.
Wij bieden ondersteuning aan met een zinvolle daginvulling aan iedereen die actief of passief willen vertoeven in een groene omgeving, met dieren om zich heen.

Elke zorgvraag wordt individueel bekeken en samen zien wij wat NatHumAni voor de persoon in kwestie zou kunnen betekenen.

Dit gaat door in een klein groep van max .3 personen.

Hoe ziet een dag bij NatHumAni eruit?

De dag begint om 9 uur. Uiteraard op rustige tempo, die altijd gaat aangepast aan de individuele noden van de persoon in kwestie.

De dagen zullen altijd een beetje anders uitzien omwille van de verschillende seizoenen, wat er moet gebeuren, maar vooral wat op het moment belangrijk is voor de individuele behoeften

Er wordt tijd gemaakt om te luisteren naar de verschillende verhalen, en ingegaan op de vragen die op dat moment een rol speelt.

Tussendoor wordt er kleine deeltaken gedaan en worden de dieren verzorgd.

Naargelang behoefte wordt er kleine rustpauze ingelast.

Daarnaast is uiteraard natuurbeleving en educatie, thema uitwerking, tuinwerk, planten, oogsten, verwerken van groenten of fruit, kookactiviteit, ontvangen van groepen en knutselactiviteit de basis van de werking.

De dag eindigt om 16 uur. Er wordt altijd tijd genomen om de dag of activiteit in rust af te sluiten.

Facebook