De belangrijkste pijlers zijn duurzame, recreatieve, educatieve, belevingsgerichte EN inclusieve dagbesteding door het contact te herstellen tussen de natuur, mens en dier.

NatHumAni richt zich in eerste instantie naar iedereen met een “rugzak” en/of een vraag naar duurzame, educatieve, recreatieve en zintuigelijke belevingen.

 • Personen met een (fysieke en mentale) beperking
 • Maatschappelijk kwetsbare groepen
 • Langdurig werklozen
 • Volwassenen met psychische klachten
 • Jongeren uit bijzondere jeugdzorg
 • Jongeren met een GES-problematiek (gedrags- en emotionele stoornis)
 • Jongeren in een NAFT-traject (Naadloze Flexibele Trajecten)
 • Scholen
 • Jeugdbewegingen
 • Sociale organisaties
 • Andere geïnteresseerden

Wat krijg je terug als je deze verbinding maak?

 • Bewustwording
 • Activering
 • Mentaal welbevinden
 • Weerbaarheid en draagkracht wordt vergroot
 • Negatieve spiraal en sociale isolement doorbreken
 • Zelf een “zorgfunctie” uitoefenen, (waardoor een positief zelfbeeld vergroot wordt)
 • Persoonsontwikkeling (versterkend, positieve vaardigheden ontdekken)
 • Eigen draagkracht vinden
 • Prikkels en sfeer ontdekken

Aanbod
 • Educatieve, veilige belevingsomgeving
 • Educatieve vormingsprojecten (o.a lesmateriaal over dierenwelzijn/natuur/biodiversiteit)
 • Inclusieve Groene Zorg
 • Zintuigelijke en belevingsgerichte activiteiten
 • Verzorging dieren
 • Ecologische crea-activiteiten
 • Ecologische workshops
 • Compostverwerking
 • Duurzaam omgaan met de natuur (o.a. door Permacultuur)
 • Moes en kruidentuin/ Spiraaltuin
 • Plukboerderij: kweekbakken/ serre/ Hügelkultur
 • Paddenstoelenbos
 • Blotevoetenpad
 • Bloemenweide met duurzame inheemse vlinders en bijenplanten

Heb je een vraag of een tip, stuur gerust een mail.

Wil je up to date gehouden worden? Vergeet dan zeker niet om ons te volgen op Facebook of je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!!

Copyright © 2021 NatHumAni

Facebook