De afstand tussen mens en natuur is vandaag de dag groter dan ooit. Om die afstand te verminderen richt NatHumAni zich op de natuur, mens en dier om de verbinding terug te maken.

De belangrijkste pijler is duurzame, recreatieve, educatieve, belevingsgerichte EN inclusieve dagbesteding door het contact te herstellen tussen de natuur, mens en dier.

NatHumAni richt zich in eerste instantie naar iedereen met een “rugzak” en/of een vraag naar duurzame, educatieve, recreatieve en zintuigelijke belevingen.

NatHumAni heeft tevens een sociaal- maatschappelijke functie met een autismevriendelijke, inclusieve en rolstoeltoegankelijke omgeving.

 • Personen met een (fysieke en mentale) beperking
 • Maatschappelijk kwetsbare groepen
 • Langdurig werklozen
 • Volwassenen met psychische klachten
 • Jongeren uit bijzondere jeugdzorg
 • Jongeren met een GES-problematiek (gedrags- en emotionele stoornis)
 • Jongeren in een NAFT-traject (Naadloze Flexibele Trajecten)
 • Scholen
 • Jeugdbewegingen
 • Sociale organisaties
 • Andere geïnteresseerden

Door ons te richten op deze klantengroepen worden er ook sociale tewerkstellingen gecreëerd voor bepaalde kansengroepen om hun kansen in de samenleving te verbeteren. Voor het opstarten van dergelijke trajecten zal worden samengewerkt met meerdere partners.

Alsook krijg je door de verbinding te leggen andere positieve invloeden:

 • Bewustwording
 • Activering
 • Mentaal welbevinden
 • Weerbaarheid en draagkracht wordt vergroot
 • Negatieve spiraal en sociale isolement doorbreken
 • Zelf een “zorgfunctie” uitoefenen, (waardoor een positief zelfbeeld vergroot wordt)
 • Persoonsontwikkeling (versterkend, positieve vaardigheden ontdekken)
 • Eigen draagkracht vinden
 • Prikkels en sfeer ontdekken

De naam van NatHumAni verbindt de drie belangrijkste pilaren van wat NathumAni moet worden, met elkaar: (Nat)ure- (Hum)an- (Ani)mal.

De natuur, mens en dier vormen het overkoepelende concept en dit bevat ook meer dan alleen een zorgboerderij of belevingshoeve op alle vlakken. De belangrijkste pijler is duurzame, recreatieve belevingsgerichte en inclusieve dagbesteding door het contact te herstellen tussen de natuur, mens en dier.

Wat zal er aangeboden worden?
 • Educatieve, veilige belevingsomgeving
 • Educatieve vormingsprojecten (o.a lesmateriaal over dierenwelzijn/natuur/biodiversiteit)
 • Inclusieve Groene Zorg
 • Zintuigelijke en belevingsgerichte activiteiten
 • Verzorging dieren
 • Ecologische crea-activiteiten
 • Ecologische workshops
 • Compostverwerking
 • Duurzaam omgaan met de natuur (o.a. door Permacultuur)
 • Moes en kruidentuin/ Spiraaltuin
 • Plukboerderij: kweekbakken/ serre/ Hügelkultur
 • Paddenstoelenbos
 • Blotevoetenpad
 • Boomhut
 • Bloemenweide met duurzame inheemse vlinders en bijenplanten
 • Natuurlijke speeltuin met een Wadi
 • Ecotuin met o.a. vogelbadjes en vlinderstruiken
 • Ecologische tuinvijver met overdekte zitplek en groendak
 • Sleutelgattuin
 • Bos
 • Verhalen-tipi/ wilgenhut
 • Natuurlijke pergola

Heb je een vraag of een tip, stuur gerust een mail.

Wil je up to date gehouden worden? Vergeet dan zeker niet om ons te volgen op Facebook!

Copyright © 2021 NatHumAni