Missie

Natuur, mens en dier…al eeuwen is dit de basis van het leven op aarde. En toch raakt het spijtig genoeg op de achtergrond. Contact mogen leggen met de natuur, jezelf mogen zijn en exploreren, los van eventuele beperkingen of angsten. Dit zou een basisrecht moeten zijn voor iedereen. Helaas is dit op weinig plaatsen mogelijk, zeker voor personen met een “rugzak” of beperking.

Bij NatHumAni staat daarom juist de verbinding tussen mensen van verschillende leeftijden en beperkingen centraal, in combinatie met de natuur en dieren. Door een keuze te maken voor de combinatie van een “Zorgboerderij” met een “Belevingshoeve” wordt de persoon in kwestie geprikkeld om zelf keuzes te maken en zo op heel wat vlakken de zintuigen te gebruiken. Naargelang het seizoen is er altijd wel iets te ontdekken of te doen. Contact leggen met de dieren (die ook hun “rugzak” zullen hebben) ze voederen of verzorgen. Of samen het buitenwerk in de moestuin doen, of actief zijn in een groene omgeving. Of juist binnen in de kook- of knutselruimte actief zijn. Het zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat je terugkeert naar de essentie van wie je bent, ongeacht wie je bent.
Samen doen, of juist even alleen? Wel met zorgzaamheid voor de natuur, de mens, de planten en de dieren in het achterhoofd.  

Door mens, dier en natuur samen te brengen kunnen er verrijkende interacties volgen. De dieren voelen ons aan. Ook zij hebben hun eigenheid en gevoelens. En spiegelen dit voor ons uit. Door de ervaringen die opgedaan worden door dit soort van connectie te maken en door zich in zo’n omgeving te bevinden, kan er een andere basis worden gelegd voor de persoon in kwestie in zijn of haar dagelijkse leven.

Het spreekt voor zich dat het dierenwelzijn in dit aspect zeer belangrijk is. Alleen maar dieren die sterk genoeg zijn en zelf op zoek gaan naar “ontmoetingen” zullen hiervoor in aanmerking komen. Andere dieren die bij ons terechtkomen en die hier niet klaar voor zijn zullen op een andere manier opgevangen worden.

In dat opzicht wil NatHumAni ook werken aan bewustwording wat betreft het soms nodeloze dierenleed dat er nog steeds gebeurt op veel plaatsen en het bewustzijn vergroten van onze ecologische voetafdruk.

Dit door volledig ecologische en plantaardige alternatieven te gebruiken.

Visie

Er wordt vanuit de humanistische, holistische mensvisie aan de slag gegaan.

Holisme komt van het woord Holos, dat ‘wereld’ betekent. Holisme is een benadering vanuit het besef dat alles een onderdeel is van een groot geheel, waarin alles met alles is verbonden.

Samen ervaren wij wat de persoon in kwestie zijn sterktes en zwaktes zouden kunnen zijn. Zichzelf mogen uitdagen en toelaten om dit te mogen doen is hierbij de sleutel en dit verloopt via bewustwording, connectie, groei en persoonsontwikkeling.

Via Bewustwording:

Uitwendige prikkels zijn prikkels die van buiten je lichaam komen.

Inwendige prikkels zijn prikkels die van binnen in je lichaam komen.

Wat voel ik? Wat hoor ik? Wat proef ik?

Het ik/lichamelijke, het emotionele en jouw eigen draagkracht aanvoelen.

Via Connectie:

Verbinding maken met de dieren en de natuur staat centraal.

Via Groei en  Persoonsontwikkeling:

Positieve ervaring opdoen, waardering ervaren, eigen kwaliteiten ontdekken en een vertrouwensband leren opbouwen. Zelfkennis en ontwikkeling van sociale vaardigheden, zelf leren en durven doen. 

Copyright © 2021 NatHumAni